Mimari Konsept

Günümüz yaşam biçimleri, bireylerin günlük yaşantılarında zamanlarının büyük bir kısmını işyerlerinde yani kapalı alanlarda geçirmelerini gerektirmektedir. Yoğun iş hayatı ve kent baskı nedeniyle doğadan kopuş beraberinde fiziksel ve psikolojik sorunları da getirmekte, buna bağlı olarak bireylerin verimlilik ve üretkenlikleri de olumsuz etkilenmektedir.

Çevresel kaynakların üzerindeki baskının artmasıyla beraber gündeme gelen sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığı gibi kavramların da günlük yaşamımıza girdiği çağımızda; tasarımda hem içinde yaşanılan çevrenin hem de bireylerin yaşam kalitelerinin arttırılması bağlamında yeni yaklaşımlar gerekmektedir. Yeşil yapı olarak tasarlanan Via Green Office projesi kapsamında gerçekleştirilen peyzaj tasarımı çalışmasında da hedef; çevreye duyarlı ve bireylerin yaşam kalitesini artıracak açık-yeşil mekânların çalışma ortamlarına entegre edilmesidir. Bu kapsamda “Doğa ofisinize çok yakın” sloganı ile kat bahçeleri, yeşil duvarlar, yeşil otoparklar peyzaj tasarımı sürecine dâhil edilmiştir.

Kullanılan yapısal ve bitkisel malzemeler iklim, uygunluk, estetik ve fonksiyonellik doğrultusunda özenle seçilmiştir. Kullanılan yapısal malzemelerin büyük bir bölümünü doğal malzemedir. Bitki türü seçiminde Ankara’nın iklim şartlarına uygunluk ve su tüketiminin düşük olması gibi önemli çevresel parametreler göz önüne alınmıştır.

MDesign